Blog > Komentarze do wpisu

Rejestracja spółki z o.o. w KRS

Jakie formularze należy złożyć w KRS, aby zarejestrować spółkę z o.o.?

Każda spółka prawa handlowego, również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego KRS. Przed rejestracją jednak spółka może już rozpocząć swoją działalność, po zawarciu umowy powstaje spółka z o.o. w oraganizacji (art. 161 § 1 kodeks spółek handlowych).

Aby zarejestrować spółkę z o.o. w KRS należy złożyć wniosek na urzędowych formularzach takich jak:

  • KRS-W3
  • KRS-WM
  • KRS-WK
  • KRS-WE

 

Druk KRS-W3:

Formularz KRS-W3 jest wnioskiem o rejestrację spółki z o.o. Taki formularz musi zawierać podstawowe informacje o spółce łącznie z właściwym sądem rejonowym. Formularz musi zawierać przede wszystkim: nazwę i siedzibę spółki z o.o., dane dotyczące umowy spółki oraz dane dotyczące kapitału zakładowego.

Druk KRS-WM:

Formularz KRS-WM jest określeniem działalności spółki według PKD, czyli Polskiej Klasyfikacji Działalności. Jest załącznikiem do wniosku o rejestrację.

Druk KRS-WK:

W tym formularzu określa się organy podmiotu spółki, osoby reprezentujące spółkę. Zawiera informację takie jak nazwa spółki, określenie organu podmiotu i wspólników reprezentujących spółkę, sposób reprezentacji spółki, dane osób reprezentujących i wchodzących w skład organu spółki. Na końcu oczywiście należy złożyć podpisy wnioskodawców.

Druk KRS-WE:

Formularz KRS-WE to załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu. W tym wniosku podajemy nazwę firmy oraz dane osób które chcą założyć spółkę. Na końcu należy złożyć podpisy.

piątek, 13 lipca 2012, spolkizoo

TrackBack
TrackBack URL wpisu:
Komentarze
2013/01/11 13:08:38
Witam pytanie trochę nie w temacie ale widzę że blog jest dość popularny tak wieć napewno mi ktoś pomoże. Szukam informacji na temat pit 37. Formularz już znalazłem online teraz przydałaby się pomoc w jego wypełnieniu :).


-
2013/01/18 13:36:13
Jest podstawowym dokumentem do rozliczeń rocznych z urzędem skarbowym dla osób, które posiadają umowę o prace, zlecenie lub o dzieło. Musi go Pan złożyć do 31 kwietnia 2013 roku w urzędzie skarbowym i może to Pan zrobić za pośrednictwem poczty bądź osobiście. Proszę pilnować, aby dostał Pan potwierdzenie złożenia tego pitu w urzędzie.

Pole z numerem 1 wpisuje Pan swój NIP bądź PESEL .
Pole z numerem 2 wpisuje Pan NIP lub PESEL swojej małżonki, jeżeli rozliczają się Państwo wspólnie.
Pole z numerem 5 wpisuje Pan rok 2012 .
Następne pola 6, 7, 8 wybiera Pan czy rozlicza się Pan indywidualnie czy z małżonką.
Pole numer 9 wpisuje Pan urząd skarbowy odpowiedni dla Pana miejsca zameldowania.
W Polu 10 zaznacza Pan pole z numerem 1 złożenie zeznania.
W części B.1 uzupełnia Pan po kolei swoje dane.
Jeżeli rozlicza się Pan z żoną to w polu B.2 proszę wpisać dane żony.
W części C.1 musi Pan wpisać dochody i straty jakie Pan poniósł w 2012 roku. W tej części w polu od 37-41 przepisuje Pan kwoty z Pitu11 , ale tylko jeżeli były one w Picie11 w polu od 35-39.
Jeżeli pracował Pan na umowę o dzieło lub zlecenie to na picie11 w polu 55-58 ma Pan wpisane dochody i proszę je przepisać na pit37 w polu od 45-49.
Jeżeli rozlicza się Pan z małżonką to proszę w taki sam sposób wpisać dochody żony.
Jeżeli odlicza Pan coś od dochodu to trzeba to uwzględnić w części D.
W części E należy obliczyć podatek, w zależności od tego czy są jakieś odliczenia, czy rozlicza się Pan z małżonką czy też sam.
Tak samo cześć F zależy od tego na jaką umowę Pan pracował i czy odprowadzał Pan jakiekolwiek składki, to trzeba wypełnić odpowiedni punkt.
Część G w zależności od wypełnionych wcześniejszych części, musi wpisać Pan odpowiednią kwotę. Może Pan również przekazać 1% podatku należnego na rzecz jakiejś organizacji, jeżeli wyszedł Pani podatek należny czyli ten, który musi Pan zapłacić.
W części L musi złożyć Pan swój podpis oraz musi być złożony również podpis małżonki, jeżeli rozlicza się Pan z nią.


trwa inicjalizacja, prosze czekac...
Zapytaj o nasze usługi:

ONLINE